Otevřený dopis občanům obce Halenkova...

Otevřený dopis občanům Halenkova

 

Vážení spoluobčané,

  

   vzhledem k té skutečnosti, že současné vedení radnice velice rádo manipuluje s informacemi, chci touto formou některé skutečnosti uvést na pravou míru. Konkrétně mám na mysli příspěvek pana starosty v Halenkovském zpravodaji č. II/2014, ve kterém tvrdí, že jednomu občanovi vadí nově postavená lávka přes Provaznický potok na nově obnovené příjezdové komunikaci za Lid.domem. Výstavba této lávky mi však nevadila. Kritizoval jsem však nejen neprofesionální postup obce, jejíž zástupci osadí tento drobný objekt bez vědomí vlastníků, či spoluvlastníků pozemků, bez vědomí správce vodního toku a v ochranném pásmu železnice. Přitom jsem jsem se osobně.slušně zeptal ,  konkrétně pana JUDr. Vachaly Služby s.r.o., při pokládce lávky  , jestli je si vědom , že pokládá lávku na cizí pozemky !? Odpověděl , že staví lávku na obecním pozemku.Vadilo mně taky porušení naší dohody viz.návrh studie chodníku , že lávka půjde z mého pozemku na obecní pozemek . Dále jsem ústně nabídl obci směnou svůj většinový podíl  této komunikace… Přesto Obec Halenkov položila lávku částečně i na komunikaci 1/23 o které starosta prohlásil, že tam nikdy nebyla…Jednalo se však o černou stavbu a tento improvizovaný pracovní pokus odčerpal z kasy obce 23 000 Kč. Nutno si položit otázku, kdo je zodpovědný za takto prohospodařené fin. prostředky. Že tato lávka měla být součástí přístupového komplexu pro přístup a příjezd na sousední pozemky, ale především jako propoj komunikace pro pěší je  evidentně zřejmé, že součástí měla být zmiňovaná lávka.

Při provádění identifikace souvisejících úkonů s mapovanou komunikací se zjistilo, že chodník z perónu zastávky ČD, jejímž investorem byla Obec Halenkov, byl postaven mimo jiné i na zmiňované komunikaci a to bez vědomí spoluvlastníků a to včetně drážních zařízení. Obec Halenkov neméla tudíž žádný právní titul k části pozemku na kterém se vybudovala komunikace pro pěší

Další a závažné pochybení Obce Halenkov je to, že nebyla nositelem stavebního povolení na chodník  a samou radostí, že stavbu dokončila, tak ji zapomněla zkolaudovat. Ano, do dnešního dne není na tento chodník vydáno st.povolení a přístupový objekt není zkolaudován, jiným slovy řečeno, občané chodí na vlak po „ staveništi“. Přinejmenším úsměvné na kauze je, že pan místostarosta se nedokáže zorientovat v mapových podkladech, způsobuje tím až komické jednání, která nikomu nepřeji, aby je absolvoval.

Čas šel dál, zainteresované strany si vyměnily stohy papírů a světlo na lepší časy svitlo, když obec předložila studii výstavby chodníku do Černého. S výkupem či směnou pozemků jsme souhlasili, neboť se jedná o veřejně prospěšnou stavbu. Dva roky se nic nedělo a vše se opětovně dalo do pohybu při výstavbě lávky. Obec Halenkov pod nátlakem spoluobčanů a Správy železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC) dospěla k závěru a předložila obecnímu zastupitelstvu ke schválení majetkoprávní narovnání, SŽDC provede na své náklady část nové komunikace ke státní silnici u Lidového domu a následně dojde k definitivnímu majetkoprávnímu dořešení.

Popisovaná kauza - napravení majetkoprávního uspořádání  komunikace , která stála SŽDC 650 000 Kč se táhla na základě mé písemné stížnosti SŹDC Olomouc viz.dopis z 22.11.2011 asi šest letNa ní se negativně podepsali představitelé obce a svým jednáním permanentně sami přesvědčují veřejnost, že jim je legislativa této republiky naprosto cizí a že práce na radnici je nad jejich síly. Z právního hlediska je obec základním prvkem veřejné zprávy, a proto tento veřejný subjekt by měl být občanův vzorem ve všech sférách komunální politiky.

 

Otázka pro návštěvníky tohoto webu:

V kolika případech porušila obec Halenkov stavení zákon a jiné související předpisy?

2         4         7

Nápověda:

1 – Nebyla provedena povolena stavba a kolaudace přístupového chodníku

2 – Trasa tohoto chodníku byla realizována na částech pozemků bez vědomí jejich vlastníků

3 – Do dnešního nemá obec právo založené smlouvou na předmětné části pozemků

4 -  Černá stavba – lávka

5 – Stavba na cizím pozemku bez vědomí jejího vlastníka

6 -  Neprojednání stavby v ochranném pásmu

7 – Nebyla zpracovaná projektová dokumentace na lávku

 

 

S pozdravem

 

Špalek Petr

 

 

 

 

V Halenkově dne 28.9.2014

 

 

 Přílohy jsou umístěny v podsekci fotogalerie:,,úspěšné" činnosti Obecího úřadu Halenkov 

 

- původní návrh stavby chodníku a lávky viz. fotogalerie        ,

- přetnutí komunikace chodníkem viz. fotogalerie

 

 

 

Vyhledat nemovitost

Nemovitosti
 
Typ nabídky
 
Velikost
 
Lokalita
 
 

Podívejte se i do naší sekce SBĚRATELSTVÍ

 

 
Napište nám

 
 
 

Rychlý kontakt

špalek reality

 

Petr Špalek

tel.: +420 774 704 444

e-mail: realityspalek@seznam.cz

 

© 2011 ŠPALEK REALITY | NOWONET media, s.r.o.